BlueXecutive offers an impressive range of services. Our companies produce everything from customized travel to extensive conferences - and quite a bit more.

The information presented on these pages are merely appetizers. Contact us for additional flavours.

01_business.jpg

FORRETNINGSMARKEDET

BlueX, ExpoV og Inkslinger.team representerer tre områder og komplimenterer hverandre på en unik måte. Her har man kompetanse innen konferanser, events, messer, gruppereiser og salgsfremmende bevisstgjøring.

02_senior.jpg

FORENINGER & SENIOR

Espnes Gold er spesialister på gruppereiser til seniormarkedet, foreninger og lag. Teamet bak Espnes Gold er modne mennesker med god markedsforståelse som vet hvilke krav som stilles innen senior segmentet.

02_costarica_07.jpg

PRIVATMARKEDET

Espnes er Norges eldste privateide turoperatør og har produsert skreddersydde reiser siden 1966, med hovedfokus på Karibien, Sør- og Mellom Amerika, Asia og Østen. Magellan Tours er spesialister på Afrika.

 
 

Gruppereiser og incentiveturer for næringslivet

 

På farten med næringslivet siden 2001.
Vi har imponerende erfaring med å arrangere turer for næringslivet. Vi organiserer bedriftsbesøk, utfordrende og spennende aktiviteter, kulturelle presentasjoner, underholdning - og alt det faglige som skal knyttes til turen.

On the road with the corporate world since 2001.
Our experience with corporate travel is extensive. We organize corporate visits, challenging and exciting activities, cultural presentations, entertainment - putting everything together both in terms of content and practicality.

visit: www.bluex.no | contact: ed@bluex.no + 47 410 40 676

 

 

 
 

Konferanser - Messer - Fagreiser - Events

 

ExpoV har over 25 års erfaring innen messer, konferanser, fagreiser og events.
De jobber med noen av de største selskapene i Norge, og har et meget bredt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt.

ExpoV has more than 25 years experience organizing trade fairs, conferences, business travel and events
ExpoV has been working with some of the largest companies in Norway and has established an extensive network of contacts at home and abroad.

visit:expov.no

 

 

 
 

Customized Sales- and Identity Booster

 

Inkslinger.team hjelper deg med å hjelpe andre.
Konverter tilbud til salg, øk din troverdighet, skill deg ut og bli sett. Inkslinger.team hjelper deg å justere fokus slik at du oppnår positiver resultater - raskt.

Inkslinger.team helping you, helping others.
Convert offers to sales, increase your credibility, stand out and be seen. Inkslinger.team will assist you adjusting your angle in order to achieve positive results - quickly.

 visit: www.inkslinger.team

 

 
 

Gruppereiser for foreninger og seniormarkedet

 

Espnes Gold er spesialister på gruppereiser til seniormarkedet, foreninger og lag. Teamet bak Espnes Gold er modne mennesker med god markedsforståelse som vet hvilke krav som stilles innen senior segmentet.

Espnes Gold specializes in group travel to the senior market and private institutions.
The team behind Espnes Gold are mature professionals with extensive travel experience and thorough understanding of senior travel requirements.

visit: www.espnesgold.no

 

 
 

Skreddersydde fritidsreiser for privatmarkedet

 

Espnes er Norges eldste privateide turoperatør.
Espnes har skreddersydd ferier for privatmarkedet siden 1966. I dag er spesialområdet Karibien, Asia, Sør- og Mellom Amerika. Espnes tilrettelegger ferier for både enkeltpersoner og grupper.

Espnes is Norway’s oldest privately owned tour operator.
Espnes has been tailoring travels for private consumers since 1966. Their current field of expertise is the Caribbean, Asia, South- and Central America.

visit: www.espnes.no

 

 
 

Skreddersydde fritidsreiser til Afrika

 

Magellan skreddersyr reiser til Afrika.
Magellan har lang erfaring med å produsere reiser til Afrika for privatmarkedet.

Magellan tailors travels to Africa.
Magellan has extensive experience tailoring vacations to Africa for private consumers.

 visit: www.magellan.no